Gårds och infartsbevakning

Bevakning av infarter, gårdsplaner, dieseltankar, djurstallar, maskinhallar och områden du vill ha kontroll över.

                     Gårdslarm är funktionella säkerhetsprodukter med unik räckvidd mellan sändare och mottagare, upp till 800 m.
Avsedda för  inom och utomhusbruk och är enkla att använda och montera. Du kan själv kombinera olika typer av larm, övervakningskameror, ringklockor m.m.  Alternativt välja en paketlösning.  De flesta produkterna är trådlöst anslutna till varandra och flera produkter kan inom samma serie länkas ihop trådlöst.


Gårdsvakt 2500 unik räckvidd sändare - mottagare - upp till 800 m.

Bilden visar vilka produkter som kan länkas ihop med varandra. Samtliga produkter utom ringklocka och roterande varningsljus länkas trådlöst med varandra. Fågelhoken är specialanpassad för att dölja sändaren.
Se alla produkter Till butiken

Gårdsvakt 2500 unik räckvidd sändare - mottagare - upp till 800 m.
Bilden visar vilka produkter som kan länkas ihop med varandra. Samtliga produkter utom ringklocka och roterande varningsljus länkas trådlöst med varandra. Fågelhoken är specialanpassad för att dölja sändaren.
Se alla produkter Till butiken

Protect 800 Protect 800

Protect 800
Trådlös övervakning av er fastighet. Placera PIR detektorn vid finfartsvägar, vid byggnader mm. som ni vill ha kontroll över. Anslut mottagaren till ett vägguttag inomhus där signal spelas upp när någon passerar PIR detektorn. 
Det trådlösa larmsystemet är gjort för att hjälpa dig övervaka och skydda dina byggnader och egendom till en rimlig kostnad. Mer information i butiken.

Pris Exkl. moms. 1276:- Inkl. moms 1595:-Till butiken.

Watchman Sonic - Nivåmätare ultraljud för diesel /  oljor / vätskor.
Nivåmätaren monteras på toppen av tanken och mäter med ultraljudsteknik. Från 0- 3 m tankhöjd.
Den sänder sin information till mottagarens display som ansluts till ett vanligt vägguttag
inomhus i bostad , verkstad, kontor eller liknande. Nivån i tanken kan avläsas på LCD-skärmen och en symbol visas när nivån understiger 10 %. Man kan även välja att få en larmsignal vid den nivån.
Art.nr. P1362074 Pris 1495:-  Till butiken. 

Watchman Sonic Plus Alarm - Nivåmätare ultraljud för diesel /  oljor / vätskor.
Samma fuktion som ovan men sänder även ett larm till displayen om nivån plötsligt sjunker kraftigt i tanken.
Om nivån plötsligt sjunker i tanken ( snabbare än 1,5 cm. / min.) så kommer displayen att larma och ge ett tjutande alarm. Detta kan förhindra större lekage och oönskad påhälsning vid dieseltanken.
Art.nr. P1362077 Pris 1495:-  Till butiken.