Spillkit - Absorbenter - Ormar

Nödläge - Då är det bra att vara förberedd

Ibland händer saker som medför spill och lekage av olje eller kemikalieprodukter. Det orsakar ofta omfattande kostnader för uppsamling och sanering.  Var förberedd och ha produkter till hands, som kan hjälpa dig att förhindra eller begränsa skadorna när något oförusett häder.

Oil Only Spillkit väskor och Boxar 50 - 150 lit.
Laddade med absorberingsark, ormar, avfallspåsar, Skyddshanskar och torkpapper.
För fullständig information. Till butiken.

Absorbeter För olje och kemprodukter.
Med Kvaliterer och egenskaper som tillgodoser de flesta behov när det gäller att förhindra och begränsa skador vid olje och kemspill. Levereras i påse, hink, säck eller helpall. 
För fullständig information. Till butiken.

Oil Only - Universal. Absorberande ark, rullar, ormar och kuddar
Ark och rullar. Vattenavvisande, lämpligt för absorption av petroleumbaserade vätskor såsom olja, diesel, bensin och vissa kemikalier. SMS-serien är idealisk för snabb absorption med förstärkt ytskikt på bägge sidor. ( Luddar ej ) Ark lämpliga på mindre ytor t.ex. på arbetsbänkar. Perforerade.
För fullständig information. Till butiken.

Mere produkter är på G