Tankövervakning - Nivåmätning

Trådlös nivåövervakning med larm
Klicka här för gårds och tankövervakning.

Watchman Sonic - Nivåmätare ultraljud för diesel /  oljor / vätskor.

Nivåmätaren monteras på toppen av tanken och mäter med ultraljudsteknik. Från 0- 3 m tankhöjd.
Den sänder sin information till mottagarens display som ansluts till ett vanligt vägguttag
inomhus i bostad , verkstad, kontor eller liknande. Nivån i tanken kan avläsas på LCD-skärmen och en symbol visas när nivån understiger 10 %. Man kan även välja att få en larmsignal vid den nivån.
Art.nr. P1362074 Pris 1439:-  Till butiken. Till manual.

Watchman Sonic Plus Alarm - Nivåmätare ultraljud för diesel /  oljor / vätskor.

Samma fuktion som ovan men sänder även ett larm till displayen om nivån plötsligt sjunker kraftigt i tanken.
Om nivån plötsligt sjunker i tanken ( snabbare än 1,5 cm. / min.) så kommer displayen att larma och ge ett tjutande alarm. Detta kan förhindra större lekage och oönskad påhälsning vid dieseltanken.
Art.nr. P1362077 Pris 1439:-  Till butiken. Till manual

Watchman Anywhere Pro Watchman Anywhere Pro

Watchman Anywhere Pro kan kontinuerligt övervaka varje tank i din verksamhet. Fungerar med t.ex. diesel, olja, fotogen, AdBlue, smörjmedel, vatten m.m. Med denna nivåmätare har du alltid full kontroll  över nivån i  dina tankar. Informationen kan avläsas via både dator och telefon (app). Övervakningsenheten består av en enda modul. Den är lätt att installera och har en batteritid på 3-5 år. Observera att en abonnemangs avgift tillkommer. 850:- ex moms/år.
Art.nr. P1819144 begär offert 

Trådlöst fulltankslarm för avloppstankar.
Trådlöst via radio på 433 Mhz bandet. Larmar i god tid innan tömning.
Givaren har en utv. R 1" gänga för enkel anslutning i tanken.  

Art.nr. P1364260  Produktblad och manual.

Fulltankslarm för slutna avloppstankar med batteridrift. 3 st. AA. Batterilivslängd ca. 3 år.
Kabellängd 10 M. Givaren har en utv. gänga R1" för anslutning i tanken.
Art.nr. P1364284 Produktblad och manual.

Elektroniskt överfyllnadsskydd
Överfyllnadsskydd speciellt avsett för friliggande cisterner inom och utomhus. Givaren är försedd med fäste av stål, vilket medför säker montering och en minimering av läckagerisk, givaren är böjbar. Givardelen och elkontakten är sammansatt med 5 m kabel. Max. instickslängd: 360 mm. Givaren är helt trycktät. Elkontakt för anslutning till jordkabel, godkännande skylt samt utförlig monteringsanvisning medföljer. Anslutningsgängor utv. G1/2" Godkännande nr. SP 553 ÖG4
Art.nr. P1338749  Till butiken

Överfyllnadsskydd speciellt avsett för friliggande cisterner inom och utomhus.
Givardelen och elkontakten är sammansatt till en enhet, vilket gör att ingen kabeldragning behövs. All montering sker sålunda direkt på cisternen. Max. instickslängd: 240 mm. Givaren har ett skjutbart teleskoprör. Anslutningsgängor utv. G1/2" Godkännande nr. SP 553 ÖG4.
Art.nr. P1338738  Till butiken

Överfyllnadsskydd med nivåmätare. speciellt avsett för friliggande cisterner inom och utomhus. Avsedd för diesel, fotogen, eldningsolja eller andra oljor klass 2 och 3. Givaren är försedd med fäste av stål, vilket medför säker montering och en minimering av bräckagerisk, givaren är böjbar. Givardelen och elkontakten är sammansatt med 5 m kabel. Max. instickslängd: 360 mm. Givaren är helt trycktät. Elkontakt för anslutning till jordkabel, godkännande skylt samt utförlig monteringsanvisning medföljer. Anslutningsgängor G1/2” utv. Godkännande nr. SP OP99.1002
Nivåmätare för tankhöjd 1000-2000 mm. Anslutningsgänga 11/2”  utv.
Art.nr.  P1735428  Till butiken