Gårdsvakt 2500 fordom

Pris:
3 036 kr
Exkl. moms
Art.nr:
P1940890
Antal:
Kommentar till butiken:
Gårdsvakt 2500 fordon.
Diskret övervakning med metallsensor. 
Ett gårdslarm som bara indikerar fordon eliminerar risk för falsklarm. Placeras i de flesta fall utmed eller i infartsväg, men även lämpligt vid djurstallar och dieseltankar mm. 
När ett fordon passerar sensorn sänds signal till mottagaren som kan vara upp till 700 meter* därifrån. Mottagaren placeras inomhus och spelar då upp en behaglig klocksignal, volymen är justerbar. Paketet kan kompletteras med tillbehör såsom siren m m.
Detta system är även kompatibelt med våra trådlösa ringklockor, så köper man t ex till en "Extra tryckenhet" som man hittar under "Trådlösa ringklockor" så har man även en ringklocka i sitt system, som man med fördel kan tilldela en specifik signal.
* Levereras komplett med mottagare, sändare och metallsensor (inkl. 15 m kabel)
• Enkelt handhavande och montering
• Detektionsområde är 1,5 meter runt om sensorn
• Signal från sändaren sänds trådlöst upp till 700 meter* till mottagaren
• Sändarboxen placeras på minst 1,2 m höjd i ett träd eller byggnad
• Sändaren drivs av ett vanligt 9-volts batteri,
mottagaren ansluts till ett vägguttag inomhus.
• Vädertåligt system
• Kräver inte fri sikt mellan mottagare och sändare.
• Mottagaren har volymkontroll, på och
avstängningsknapp samt fyra olika klocksignaler
att välja på (bra om man har fler sensorer då
var sensor kan ges en egen signal)
• Kvalitets batteri (lithium) medföljer, detta varar
i de flesta fall ca 12 månader, beroende på aktivitet.
Mer om Gårdsvakten
Sändarboxen som drivs av ett 9-volts batteri placeras på ett träd, stolpe eller i en närbelägen byggnad, kravet är att den bör placeras på en höjd av 1,2 meter. Kabeln mellan sändaren och metallsensorn (15 m) läggs ut och döljs. Sensorn grävs ned ca 25 cm utmed eller i vägen som ska övervakas (detta rekommenderas för att skydda mot mekanisk skada (påkörning).
För övrigt bara att ansluta det medföljande batteriet i sändaren, ansluta mottagaren till vägguttag inomhus och gårdsvakten är i drift.
Flera sändare eller mottagare
Upp till fyra sändare kan ställas in med en egen signal så att man vet vilket sändare som ger utslag. Det går även att ha flera mottagare och mixa olika typer av sändare och mottagare för att få en skräddarsydd lösning.
Känslighet hos sensorn
Metallsensorn kan påverkas av metallföremål som finns inom detektionsområdet. Avståndet till metallföremål och mängden metall är avgörande. Sensorn bör ej placeras direkt eller nära (0-0,5 m) andra metallföremål såsom nedgrävda elkablar m m. Skulle ni på grund av detta känna er osäkra så kontakta oss så kan vi diskutera förutsättningarna.
Storleken på sändarboxen är 140 mm bred, 160 mm lång, 80mm djup, metallsensorn är 300 mm (L) x 30 mm (diam.).
*Maximal räckvidd 700 meter förutsätter fri sikt, hinder såsom träd och byggnader reducerar räckvidden. Det är oftast inget hinder för signalerna att passera byggnader eller vegetation, men det reducerar räckvidden något, hur mycket det påverkar är beroende av material och mängd. Skulle ni på grund av detta känna er osäkra så kontakta oss så kan vi diskutera förutsättningarna
Detta gäller alltid när ni handlar på gardslarm.se
• Ett års garanti
• Support via mail och telefon.
• En förkortad bruksanvisning för just din beställning
utöver den vanliga bruksanvisningen.