Plasttankar för säker lagring, dosering och transport av dina produkter
14- 20000 liter
Regnvatten och avloppstankar ovan och under jord

Välkommen till Svenska Tankprodukter.

Här hittar du plasttankar och tanktillbehör från dom ledande leverantörerna inom professionell vätskehantering. 
Kvalitetsprodukter för lagring, dosering och transport av  vatten, livsmedel, kemikalier, diesel, Ad-blue, oljor mm.

För att göra det enkelt för dig visas här en översikt av dom olika produktgrupperna.

När du hittar något som du tror passar klicka i bilderna eller i dom blå rubrikerna nedan för mer fakta. 
Du kan även ringa Tommy 070-6697108 eller Markus 072-0128095 för rådgivning eller frågor.
 
Transport- Lagringstank
600- 13000 lit.

 
Dieseltankar 1300-9000 lit.

 

Rektangulära tankar 14-3900 lit.
Doseringstankar 60-1500 lit.

Lagringstankar 1800-15000 lit.
 

Säkerhetsinvallningar
1800- 10000 litSäkerhetsinvallningar
100- 10000 lit
Rektangulära vattentankar 600-1500 L


Mobila dieseltankar
200- 460 lit.


Regnvattentankar
Slamavskiljare
Slutna avloppstankar
 
Cyl. öppna beh. 50-3000 Lagringsttankar konisk bottenSpilloljetankar 200-2500 lit.
Pumputrustning  för
Ad-blue ur fat och IBC
Tankar med Konisk botten 200-1000 lit.


Lätta brunnslock Composite
D 750 -1340 mm.
Bevattningsbrunnar för trädgård.

Tank 14-500 lit. med 12V pumpkit. Pumpar ur eller i tank.


Polyetentankar 125-600 lit.


 
Gatusandlådor Polyeten
75-500 lit.  Förvaring & verktygslådor
Transporttankar för AD-blue
 
Säkerhetsinvallningar
För IBC och fat.
 

För båt, husbil, husvagn 40-320 lit.

Lagringstankar
3500 - 9000 lit.
Dubbelväggiga Tankar för eldningsolja.
200-9000 lit.

IBC transporttankar
300 600 800 - 1000 lit.
Livsmedelsgodkända.
ADR klassade

Mobila Besintankar
Godkända enligt ADR 1.1.3.1 C för transport till direktförbrukning.

Sko & Stöveltvätt

Fatkärror / fattrallor

Wide neck drums.
Livsmedelsodkända
Med skruvlock 
Un -Godkända.
10 -68 lit.

Transportkärror på hjul för vatten kem, Ad-blue, oljor mm.

Spillpool Popup
76-568 lit. Med Spillpool Pop Up får du en enkel och ekonomisk spilluppsamlare. Tömningsrör, fatkranar och trattar mm.
 

Elkabelvindor proffsmodell. 6 st. olika varianter.