Rotationsgjutna Polyetentankar 1800 - 15000 lit.

Lagringstankar med god kemikaliebeständighet i storlekar från 1800 till 15000 liter. Tankarna används bl.a. för blandning, dosering och lagring av såväl sura som basiska vätskor. Tankarna anvädes inom exempelvis VA- och VVS-branschen, processindustri, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och kemisk industri. Plastbehållarna tillverkas som standard i naturellt polyeten men kan även levereras svartpigmenterade. Materialet är livsmedelsgodkänt. Tankarna har en 600 mm. manluck på gångjärn.
Lagringstankarna kan förses med bland annat invändiga gänganslutningar, flänsade anslutningar och stosar med slätända.  Alla svetsningar utförs av certifierade svetsare enligt SS-EN 13067.  Rotationsgjutna plastbehållare fungerar inom ett brett temperaturspann från ca -30°C till +50°C, vid högre temperaturer än 40°C rekommenderar vi att ni kontaktar oss för ytterligare information.

Vägledning för att hitta rätt tank
 

Art.nr. 18007 natur. 18005 svart. Volym 1800 lit. D 1355 H 1600 mm.
Art.nr. 18007 natur. 18005 svart. Volym 1800 lit. D 1355 H 1600 mm.
Art.nr. 12010 natur. 12005 svart.  Volym 2200 lit. Mått D 1355 H 1870
Art.nr. 12010 natur. 12005 svart. Volym 2200 lit. Mått D 1355 H 1870
Art.nr. 13011 natur 13010 svart. Volym 3000 lit. Mått D 1410 H 2230
Art.nr. 13011 natur 13010 svart. Volym 3000 lit. Mått D 1410 H 2230
Art.nr. 15007 natur 15005 svart. Volym 5000 lit. Mått D 1800 h 2290
Art.nr. 15007 natur 15005 svart. Volym 5000 lit. Mått D 1800 h 2290
Art.nr. 17009 natur 17008 svart. Volym 7500 lit. Mått D 2140 H 2340
Art.nr. 17009 natur 17008 svart. Volym 7500 lit. Mått D 2140 H 2340
Art.nr. 18012 natur 18010 svart. Volym 10000 lit. Mått D 2140 H 3085 Klarar dencitet 1,2
Art.nr. 18012 natur 18010 svart. Volym 10000 lit. Mått D 2140 H 3085 Klarar dencitet 1,2
Art.nr. 18013 natur 18011 svatr. Volym 10000 lit. Mått D2140 H 3885 Klarar dencitet 1,85
Art.nr. 18013 natur 18011 svatr. Volym 10000 lit. Mått D2140 H 3885 Klarar dencitet 1,85
Art.nr. 15012 natur 15010 svart. Volym 15000 lit. Mått D2140 H 4700 Klarar dencitet 1,2 ochr 1,5
Art.nr. 15012 natur 15010 svart. Volym 15000 lit. Mått D2140 H 4700 Klarar dencitet 1,2 ochr 1,5