Lagringstankar för vatten mm.

Lagrings- Bufferttankar för vatten mm. placering ovan jord. utom och inomhus. 

Regnvattentankar. Under torra perioder kan i vissa områden grundvattnet i brunnen minska, eller helt ta slut, och risken för att du ska få salt brunnsvatten ökar. Därför är det viktigt att du är sparsam med vattnet och inte tar ut för mycket av det. Finns nämda risk kan installation av tankar för lagring av regnvatten från hustaken vara ett bra alternativ. Vattnet kan du med gott samvete använda för bevattning, biltvätt, tvätt av altaner och uteplatser mm. Vattnet kan även användas för spolning av toaletter, men kräver då en noggrannare filtrering av inkommande vatten. Nedan några exempel på tankar men här finns många alternativ. Se även underjordstankar.
Komplettera med QUICK tankgenomföring om du behöver fler anslutningar.

Lagringstank volym 3500 lit. Rotationsgjuten tank tillverkad av högkvalitativ UV-beständig Polyeten. Anpassad färg för att smälta in i miljön. Täthetsgaranti 5 år.
Tanken har inspektionslucka på toppen och 2" alt 3" utlopp med kran vid botten. 
Mått: D 1900 H 1800 mm.
ARW35002Pris med 2" utlopp 10500:- Frakt tillkommer
ARW35003Pris med 3" utlopp offert Frakt tillkommer

Lagringstank volym 5000 lit. Rotationsgjuten tank tillverkad av högkvalitativ UV-beständig Polyeten. Anpassad färg för att smälta in i miljön. Täthetsgaranti 5 år.
Tanken har inspektionslucka på toppen och 2" alt 3" utlopp med kran vid botten. 
Mått: D 2000 H 2300 mm.
ARW50002 Pris med 2" utlopp 16500:- Frakt tillkommer
ARW50003 Pris med 3" utlopp 18500:- Frakt tillkommer

Lagringstank volym 9000 lit. Rotationsgjuten tank tillverkad av högkvalitativ UV-beständig Polyeten. Anpassad färg för att smälta in i miljön. Täthetsgaranti 5 år.
Tanken har inspektionslucka på toppen och 2" alt. 3" utlopp med kran vid botten. 
Mått: D 2300 H 2900 mm.
ARW90002 Pris med 2" utlopp 23000:- Frakt tillkommer
ARW90003 Pris med 3" utlopp 24900:- Frakt tillkommer