Lagringstankar med konisk botten

Lagringstankar med konisk botten i storlekar 2, 5 och 10000 liter. Tankarna används bl.a. för blandning, dosering och lagring av såväl sura som basiska vätskor. Tankarna anvädes inom exempelvis VA- och VVS-branschen, processindustri, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och kemisk industri. Plastbehållarna tillverkas som standard i naturellt polyeten men kan även levereras svartpigmenterade. Materialet är livsmedelsgodkänt. Tankarna med konisk botten har en 600 mm. manluck på gångjärn.
Tankarna kan förses med bland annat invändiga gänganslutningar, flänsade anslutningar och stosar med slätända.  Alla svetsningar utförs av certifierade svetsare enligt SS-EN 13067.  Rotationsgjutna plastbehållare med konisk botten fungerar inom ett brett temperaturspann från ca -30°C till +50°C, vid högre temperaturer än 40°C rekommenderar vi att ni kontaktar oss för ytterligare information.

Art.nr 18015 Lagringstank konisk botten 2000 lit. 600 mm. manlucka.
 

 Art.nr18016 Lagringstank konisk botten 5000 lit. 600 mm. manlucka.
 
Art.nr 18018 Lagringstank konisk botten 10000 lit. 600 mm. manlucka.