Tankövervakning

Watchman Sonic - Nivåmätare ultraljud för diesel /  oljor / vätskor.
Nivåmätaren monteras på toppen av tanken och mäter med ultraljudsteknik. Från 0- 3 m tankhöjd.
Den sänder sin information till mottagarens display som ansluts till ett vanligt vägguttag
inomhus i bostad , verkstad, kontor eller liknande. Nivån i tanken kan avläsas på LCD-skärmen och en symbol visas när nivån understiger 10 %. Man kan även välja att få en larmsignal vid den nivån.
Art.nr. P1362074 Pris 1495:-  Till butiken. 

Watchman Sonic Plus Alarm - Nivåmätare ultraljud för diesel /  oljor / vätskor.
Samma fuktion som ovan men sänder även ett larm till displayen om nivån plötsligt sjunker kraftigt i tanken.
Om nivån plötsligt sjunker i tanken ( snabbare än 1,5 cm. / min.) så kommer displayen att larma och ge ett tjutande alarm. Detta kan förhindra större lekage och oönskad påhälsning vid dieseltanken.
Art.nr. P1362077 Pris 1495:-  Till butiken. 

Nivåmätare - Watchman Sonic + för tankar med invallning.
Försedd med sensor i kabel som hängs ner mot botten mellan tankväggarna. Den larmar då vid vätska i botten på yttertanken.

Nivåmätaren monteras på toppen av tanken och mäter med ultraljudsteknik. Från 0- 3 m tankhöjd. Den sänder sin information till mottagarens display som ansluts till ett vanligt vägguttag inomhus i bostad , verkstad, kontor eller liknande. 200-400 meter från den fastmonterade pucken som sitter på tanken. Nivån i tanken kan avläsas på LCD-skärmen och en symbol visas när nivån understiger 10 %.
Art.nr. P1984872 Pris 1625:- Till butiken.