Nivåm. för tank med invallning

Pris:
1 625 kr
Exkl. moms
Art.nr:
P1984872
Antal:
Kommentar till butiken:
Nivåmätare - Watchman Sonic + för tankar med invallning.
Försedd med sensor i kabel som hängs ner mot botten mellan tankväggarna. Den larmar då vid vätska i botten på yttertanken.
Nivåmätaren monteras på toppen av tanken och mäter med ultraljudsteknik. Från 0- 3 m tankhöjd. Den sänder sin information till mottagarens display som ansluts till ett vanligt vägguttag inomhus i bostad , verkstad, kontor eller liknande. 200-400 meter från den fastmonterade pucken som sitter på tanken. Nivån i tanken kan avläsas på LCD-skärmen och en symbol visas när nivån understiger 10 %.
Till manual