Hur vi hanterar adress och köpdokument enligt GDPR
Genom att maila eller på annat sätt göra en beställning hos Svenska Tankprodukter så godkänner du villkoren.
 

Den 25 maj 2018 börjar en ny lag, GDPR att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer  och företag ta ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter.
Tankprodukter är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss som kund och dessa behandlas av oss för att kunna administrera dina inköp. Tankprodukter lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än i de fall som nämns nedan i punkt 2.
1. Vi lagrar ditt namn, adress, e-post och telefonnummer org. nummer / personnummer vid köp av vara.
2. Vi lämnar ut din adress till tredje part,  speditörer som ombesörjer frakt  och i vissa fall våra underleverantörer. 
Du har när som helst rätt att raderas ur systemen (med vissa begränsningar, som gäller enligt bokföringslagen)
Vi lagrar dina uppgifter vid köp i 7 år på grund av bokföringslagen.
Du har rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Du har rätt att få reda på varifrån informationen har kommit, om du inte har registrerat den själv
Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har om ditt konto hos oss.