Köpvillkor och allmänna villkor i butiken.

1. Köp 
När du beställer produkter i Tankprodukters butik bekräftar vi beställningen genom en orderbekräftelse. Den talar bara om att vi mottagit din beställning. En ny orderbekräftelse där leveranstiden framgår skickas vardagar senast 24 timmar efter att beställning mottagits.  Vi levererar normalt inom 1-3 dagar.  Om  leveranstiden inte accepteras har kunden  rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad.
Tankprodukter har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år. Garanti på alla varor enligt fabrikantens garantivillkor.


2. Priser
Samtliga priser på våra sidor är exklusive moms om inget annat är specificerat. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som vi inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.
Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet. 
3. Frakt & emballage
Eventuell fraktkostnad och eventuellt emballage tillkommer alltid för samtliga produkter och köp om inget annat anges. Den för köpet gällande kostnaden framgår på den slutliga orderbekräftelsen. 
4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor
Tankprodukter erbjuder företagskunder att betala via faktura med betalningsvillkor 30 dagar. Vi tillämpar sedvanlig kreditprövning.
Privatkunder kan betala mot faktura 10 dagar. Banköverföring eller Swish.  Vid faktura tillämpar vi sedvanlig kreditprövning.
5. Leveranser - Transport
Tankprodukter har som mål, att så långt som möjligt leverera produkter till kundens önskade leveranstid. Leveranstiden är dock olika för olika produktgrupper och bekräftas först vid orderbekräftelsen. Leveranserna sker med bil alt. postpaket. Alla leveranser är EXWORKS.

7. Leveransförseningar 
Det kan uppstå leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll. Exempelvis då en leverantör inte kan fullfölja sina åtagandenl mot oss på grund av problem i tillverkningsprocessen. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Vi meddelar alltid kunden så snart vi får kännedom om en leveransförsening. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.  Gäller dock inte modifierade produkter där arbetet påbörjats

8. Skadade varor 
När du får dina varor är det viktigt att du kontrollerar din leverans direkt.  Har du mottagit en felaktig eller skadad vara, gör om möjligt en notering om det och låt chauffören verifiera skadan innan du kvitterar. Gör reklamationen till transportören vilken är den som har ansvaret för transporten.
9. Ångerrätt och öppet köp
Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. OBS gäller dock inte modifierade produkter där arbete påbörjats.  Återsänd vara måste vara oanvänd och i sin originalförpackning. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten och eventuella andra kostnader. 
 Reklamationer 
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via telefon eller e-post för vidare instruktioner.  Meddela oss alltid innan du skickar något i retur. .
11. Återbetalningar 
Återbetalning sker alltid via direkt/banköverföring och först efter att samtliga varor har returnerats, kontrollerats och godkänts.
12. Reservationer 
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan. 
13. Skydd av personuppgifter
I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.
14. Ej uthämtade paket - ej mottaget gods
Om ditt paket anländer till ett utlämningsställe skickas en avisering via e-post eller sms till dig. Du som kund är ansvarig för att det mobilnummer, den adress och den e-postadress du angivit är korrekta. Om du inte hämtar ut ditt paket så debiteras du en administrativ avgift på 300 kr. 
Om godset inte kan levereras av transportören på av kunden angiven adress beroende på felaktigheter i adresse eller felaktigt aviseringsnummer svarar kunden för alla kostnader i samband med återtagande till termina, ny utkörning och eventuell terminalhyra.
15. Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Till butiken
Hur hanteras Personuppgifter GDPR